ซอสพริก

ซอสพริกเผ็ด ทำจากพริกพันธุ์ไทยที่ให้รสชาติเผ็ดร้อน

หมวดหมู่: