น้ำปลาแท้

ได้คัดสรรปลากะตักสายพันธุ์ดี โดยวิธีธรรมชาติ เพื่อให้ได้น้ำปลารสชาติชั้นยอดที่มีคุณค่าโปรตีนสูง

หมวดหมู่: