ซีอิ๊วขาว สูตร1

ซีอิ๊วขาว เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากถั่วเหลือง หมักบ่มด้วยวิธีธรรมชาติ

หมวดหมู่: